پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به کجا رسید

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به کجا رسید

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به کجا رسید

واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی تا چند روز آینده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: ظرف چند روز آینده، پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ١۴٠٠ تسویه خواهد شد. صادق ... نوشته پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان به کجافرستاداولین بار در مجله تصویر زندگی ارسال شده است

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;