رنگ سال ۲۰۲۳ چیه؟ سال ۱۴۰۲ چه رنگی مده؟

رنگ سال ۲۰۲۳ چیه؟ سال ۱۴۰۲ چه رنگی مده؟

رنگ سال ۲۰۲۳ چیه؟ سال ۱۴۰۲ چه رنگی مده؟

سال ۲۰۲۳ چه رنگی مده؟ رنگ سال ۲۰۲۳ به صورت رسمی معرفی شد! مرجع جهانی رنگ سال ۲۰۲۳ / رنگ سال ۱۴۰۲ را به صورت رسمی پنتون Viva Magenta معرفی کرد نه صورتی قرمزِ پرشین در مجموعه ... نوشته رنگ سال ۲۰۲۳ چیه؟ سال ۱۴۰۲ چه رنگی مده؟ اولین بار در مجله تصویر زندگی ارسال شده است

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;